Naslovna942x276

- Odluka o donošenju Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lećevica

- Suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lećevica

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lećevica

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1