Ispis 

- Statut Općine Lećevica

- Poslovnik Općinskog vijeća

- Službeni glasnik

- Prostorni plan

- Gospodarenje otpadom

- Katalog informacija

- Obrasci

- Odluke

Registar ugovora

Izvršenje proračuna

- Proračun

Izjave u skladu članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

- Godišnji financijski izvještaj, program rada, izvještaj o primljenim daonacijama vijećnika

- Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

- Sjednice Općinskog vijeća - dnevni redovi

- Sjednice Općinskog vijeća - zapisnici sa sjednica

Tekuće donacije i financijske pomoći udrugama i građanima koje je Općina Lećevica isplatila

- Strategija razvoja Općine Lećevica za razdoblje 2015.-2020. godine

- Plan zaštite od požara

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lećevica

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lećevica

- Javna ustanova za komunalne djelatnosti ŽUŽELJ

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Lećevica

- Zaštita osobnih podataka

- Lokacijske dozvole