Ispis 

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristupa informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije