20210204 PotpisanUgovorMinistricaTramisak

Potpisan je Ugovor o bespovratnim sredstvima „Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica- LASTA“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split, ukupne vrijednosti projekta 1.632.817,27 HRK .
Projekt je sufinanciran iz ITU mehanizma, bespovratnim sredstvima namijenjenim Urbanoj aglomeraciji Split.
Projekt obuhvaća razvoj kompetencija i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica“Lasta“, te razvoj novih programa i usluga učinkovite podrške mikro i srednjem poduzetništvu kroz koji će se ista profilirati kao suburbani inovativni centar, te specijalizirani za podršku poljoprivrednoj djelatnosti i mikropoduzetništvu. Prepoznata važnost ekoloških principa proizvodnje, te podrška pri zapošljavanju, adresira se kroz nove usluge savjetodavne i mentorske podrške kojima se doprinosa jačanju poduzetničkog okruženja, te poboljšanju konkurentnosti MSP-a na prostoru Općine Dugopolje, Općine Lećevica, Općine Muć i Grada Omiša kao prostornog obuhvata projektnih partnera.

Više na stranicama Ministarstva.

20210205 Logo