20200620 JavnaTribina 01


U organizaciji općine Lećevica i Suvremenog učilišta u Lećevici u prostorijama vrtića 08.06.2020. u 12:00 sati održana je 2. javna tribina na temu odvajanju otpada na kućnom pragu. Predavač je bio stručni specijalist ing. zaštite okoliša Mate Herceg. Teme o kojima smo raspravljali i educirali građane bile su:
Kako spriječiti nastanak otpada, kako ponovno upotrijebiti otpad i kako reciklirati, te ostali razna problematika u općini Lećevica.

Na tribini su bili prisutni predstavnici općine Lećevica (ovim putem im zahvaljujemo na organizaciji radionice za djecu) s kojima su dogovorene daljnje aktivnosti - sve u svrhu poboljšanja gospodarenjem otpada.

20200620 JavnaTribina 02