I faza radova na sanaciji završena ukupne vrijednosti 203.412,50 kn ( uključen PDV) -Sanacija i održavanje objekta na adresi Trg A. Bužančića Tice 2, Lećevica-projekt je kandidiran na nacionalni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova eu unije.Ukupna vrijednost projekta je 663.682,13 kn ( uključen PDV)- u tijeku je kandidiranje za nastavk radova II faze.

SanacijaObjektaBuzanciceva 01 20190301

SanacijaObjektaBuzanciceva 02 20190301

 

Stanje prije sanacije
20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 01 20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 02 20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 03 20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 04
20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 05 20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 06 20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 07 20190404 SanacijaObjektaBuzancicaTicei 08