Ispis 

Općinski sud u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja Anke Prdić - pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupak