Ispis 

- Općinski sud u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja Josip Tešija Matin, Ulica Bana Jelačića 4, Kaštel Stari, radi pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupak objavljuje oglas o otvaran