Ispis 

- Općinski sud u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja Katica Rebrenik, Kaštel Lukšić, Don Ivana Matijace 6, radi pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupak objavljuje oglas o otvaran