Održan je sastanak  u uredu Župana Splitsko-dalmatinske županije dana 22.03.2017.g. na temu odživog razvoja Općine Lećevica i dinamike razvoja projekta izgradnje Centra za gospodarenje  otpadom na području naše Općine u nazožnosti župana gosp. Zlatka Ževrnje, njegovog zamjenika gosp. Ante Šošića, direktora RCČO gosp. Tomislava Šute, Općinskog vijećnika gosp.Ivana Đirlića, te načelnika Općine Lećevica i pročelnice JUO Općine Lećevica.

20170323 SastanakUredZupana 01

20170323 SastanakUredZupana 02