Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu:

   - Opći dio

   - Posebni dio

 

Proračun za 2016. godinu:

   - Opći dio

   - Posebni dio

   - Plan rzvojnih programa Općine Lećevica za razdoblje 2016.-2018.

 

 Financijski izvještaji Općine Lećevica za razdoblje: 1. siječanj 2016. - 31. prosinca 2016.:

   - Bilješke, obvezne

   - Bilješke uz P-VRIO i PR-RAS obrasce

   - Bilanca (na dan 31. prosinca 2016. godine)