20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 01   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 02 20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 03   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 04   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 05  
20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 06   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 07   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 08   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 09   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 10
20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 11   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 12 20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 13   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 14   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 15
20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 16   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 17   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 18   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 19   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 20  
20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 21   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 22   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 23   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 24   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 25  
20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 26   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 27   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 28   20230925 MFC fraAnteKonstantinaMatasai 29  

NAZIV PROJEKTA: „ZAJEDNO ZA NAS“ – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstituacionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, Kodni broj Ugovora:UP.02.2.2.15.0086


Vrijednost projekta iznosi 1.774.676,40 kn, te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u Prosincu 2021. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, na temelju poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca od potpisivanja Ugovora.
Partneri u projektu su Općina Muć i Općina Klis.
Projekt ima za cilj pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome; Unaprjeđenje kvalitete te razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa pripadnicima ciljanih skupina. Radi ostvarenja navedenih ciljeva biti će zaposlena 3 gerontodomaćina i 1 njegovatelj kako bi se brinuli o 13 starijih osoba ili osoba sa invaliditetom. Namjerava se poboljšati kvaliteta njihova života, te povećati socijalna uključenost na izvaninstitucionalan način, čime se doprinosi općem i specifičnim ciljevima ovog projekta.

 

Prilozi:

- Zajedno za nas - O projektu

- Zajedno za nas - Novosti

- Odluka o financiranju

- Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu,    - Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu (NOVI)

- Natječaj za radano mjesto njegovatelja 

- Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom

- Natječaj za radno mjesto, Voditelj EU projekta - Viši stručni suradnik

- Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta

- Odluka o poništenju oglasa voditelja projekta - Viši stručni suradnik

Poziva zainteresiranu javnosti i medije na 1. Okrugli stol - „Istraživanje potreba i interesa za pružanjem izvaninstitucionalne skrbi na području Općine Lećevica “ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.15.0086)

- Održan 1. okrugli stol „Istraživanje potreba i interesa za pružanjem izvaninstitucionalne skrbi na području Općine Lećevica” u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

Poziva zainteresiranu javnosti i medije na 2. Okrugli stol - „Socijalno uključivanje ranjivih skupina društva u ruralnim područjima“ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.15.0086)

- Održan 2. okrugli stol „Socijalno uključivanje ranjivih skupina društva u ruralnim područjima” u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086) 

- Natječaj za radno mjesto, Voditelj EU projekta - Viši stručni suradnik za EU projekt

- Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta

- Poziv za pisanu provjeru

- Obavijest o ishodu natječajnog postupka

- Poziv zainteresiranoj javnosti na 1. edukativnu radionicu „Institucionalne i izvaninstitucionalne usluge domova za starije osobe“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)   

 - Općina Lećevica poziva zainteresiranu javnosti na edukativnu radionicu „Socijalna prava osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom“ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2..15.0086)

Održana prva edukativna radionica „Institucionalne i izvaninstitucionalne usluge domova za starije osobe“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

Održana druga edukativna radionica „Socijalna prava osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

- Natječaj za radno mjesto referent/ica - koordinator EU projekta "Zajedno za nas"

- Predstavljanje EU projekta i 3. okrugli stol „Deinstitucionalizacija - analiza stanja na primjeru Općine Lećevica“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

- Općina Lećevica poziva zainteresiranu javnosti na 3. edukativnu radionicu u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2.15.0086)

- Održana 3. edukativna radionica na temu „Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas“ UP.02.2.2.15.0086

- Održan 4. okrugli stol „Aktivni u mirovini“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas“ UP.02.2.2.15.0086

- Poziv zainteresiranoj javnosti na 4. edukativnu radionicu u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2.15.0086) „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“

- Održana četvrta po redu edukativna radionica „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas”

- Održan 5. okrugli stol „Zaštita starijih i nemoćnih osoba te invalida od obiteljskog nasilja” u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Održan 6. okrugli stol na temu „Prava potrošača u telekomunikacijama” u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Održana 5. edukativna radionica „Razmjena iskustava sa ustanovama kod provedbe institucionalne i vaninstitucionalne skrbi ranjivih skupina, njihovoj razlici, prednostima i nedostacima“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Poziv na 6.edukativnu radionicu na temu "Besplatno pravno savjetovanje građanima- pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći" u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Održana 6. edukativna radionica „Besplatno pravno savjetovanje građanima - pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći” u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

 - Natječaj za radno mjesto voditelj EU projekta "Zajedno za nas" - viši stručni suradnik

 

EuropskiSocijalniFond 02

NAZIV PROJEKTA: Lokalna akcijska grupa Zagora- LAG, Mjera 3.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo- Izgradnja, opremanje trga i pripadajućih pješačkih površina u Općini Lećevica iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

 

Vrijednost projekta iznosi 755.190,00 kuna, te je predviđeno trajanje istog 12 mjeseci. Realizacijom projektnog prijedloga doprinijeti će se ostvarenju i poboljšanju uvjeta društvenog života ruralnog područja Općine Lećevica. Opći cilj je pritom izgradnja i opremanje trga i pripadajućih površina,odnosno prostora koji će se koristiti za različite sportske, kulturne, obrazovne i ostale aktivnosti koji će uz ostale gospodarske aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem društvenom životu svim stanovnicima općine Lećevica.

 

Faza projekta: Donesena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

- Idejni projekt

 

Vezani članci:

- Općini Lećevica dodjeljena potpora LAG Zagora za projekt izgradnje, opremanje trga i pripadajućih pješačkih površina u sklopu II LAG natječaja

NAZIV PROJEKTA: SVI ZA LEĆEVICU, ZAŽELI- program zapošljavanja žena- faza II, Broj Ugovora U.P. 02.1.1.13.0426

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.446.989,70 kuna, te je Ugovor potpisan u Svibnju 2021.godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Prijavitelj projekta je Općina Lećevica, a partner je Hrvatski zavod za zapošljavanje- regionalni ured Split i Centar za socijalnu skrb Kaštel Stari. Cilj projekta je povećati zapošljivost žena te povećanje razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Lećevica. Kroz projekt je zaposleno 15 teže zapošljivih žena koje se brinu o 90 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a koje se ujedno i educiraju za zanimanje gerontodomaćice. Projekt doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 1. Strategije ukupnog razvoja Općine Lećevica za razdoblje 2015-2020, unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika povećanjem opsega javnih usluga (mjera 1.1) te se nadovezuje na Strategiju razvoja urbane aglomeracije Split.

 

Faza projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u svibnju 2021., te je na 12 mjeseci sklopljen Ugovor o radu sa ženama potpisan krajem lipnja 2021., kada su iste počele sa radom. U sklopu projekta su zaposleni koordinator projekta i administrativno financijski djelatnik-viši referent.

 

Prilozi:

- Odluka o financiranju

Natječaj za radno mjesto gerontodomaćica

- Poziv na intervju

 

Vezani članci:

SAMOĆA JE NAJTEŽA “Sve je potrebno i dobro, ali najviše nam treba razgovor i kavica!” 

- Općina Lećevica potpisala 15 Ugovora o radu za gerontodomaćice u sklopu projekta "Svi za Lećevicu - Zaželi, program zapošljavanja žena - faza II"

- Općini Lećevica odobren nastavak EU projekta "ZAŽELI"

Uspješno je završeno obrazovanje i osposobljavanje žena zaposlenih na projektu "Svi za Lećevicu", Zaželi, program zapošljavanja žena, faza II

Završen rad gerontodomaćica na projektu „Svi za Lećevicu“ zaželi – program zapošljavanja žena – faza II 

 

EuropskiSocijalniFond 02