Ispis

- Odluka o donošenju Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lećevica

- Suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lećevica

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lećevica