U organizaciji Općine Lećevica dana 26. svibnja 2023. godine organiziran je peti okrugli stol na temu 'Zaštita starijih i nemoćnih osoba te invalida od obiteljskog nasilja' u sklopu EU projekta 'Zajedno za nas' - Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb (UP.02.2.2.15.0086).

Projekt je sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85%) te Hrvatskog državnog proračuna (15 %) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, ukupne vrijednosti 1.774.676,40 kn.

S obzirom na sve veći broj starijeg stanovništva u RH i na činjenicu da su starije osobe prepoznate kao ranjiva skupina, na predavanju utvrđena je potreba kontinuiranog rada na tome da osobe starije životne dobi dobiju adekvatnu zaštitu, skrb, informaciju i pažnju. Naglašeno je kako se starija populacija svakodnevno susreće sa specifičnim izazovima koje nosi dob, zdravstveno stanje, ali i nesigurna životna perspektiva.

Upravo iz tog razloga, u sklopu ovog projekta osmišljen je okrugli stol na ovu temu kako bi u direktnom kontaktu s korisnicima i stručnjacima zajedno pronašli načine za što kvalitetnije informiranje starijih osoba o njihovim pravima, s ciljem doprinosa rastu broja informiranih i zadovoljnih korisnika.

S obzirom na demografske trendove i sve veći broj osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji, realno je za očekivati da će fenomen zlostavljanja starijih osoba sve više zaokupiti pažnju i interes kako stručnjaka tako i šire javnosti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji nasilje nad starijim osobama definira se kao“ pojedinačni ili ponavljajući čin ili kao nedostatak odgovarajućeg postupanja, koje se događa u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje bol, štetu, nepriliku i/ili nevolju starijoj osobi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki mjesec u svijetu jedna od deset starijih osoba doživi zlostavljanje, a samo 1 od 24 starije osobe zlostavljanje prijavljuje obitelji, prijateljima ili nadležnim institucijama. Za borbu protiv nasilja nad starijima, kao i njegovu prevenciju, ključno je podizati svijest o ovom problemu i snažnije educirati sve koji su u prvom kontaktu sa žrtvama.

 

ZastitaStarijihNemocnih 20230531 02

 

Okrugli stol je održan u organizaciji voditeljice projekta Ivane Božić i voditeljice odnosa s javnošću Danire Kujundžić, koordinatorice projekta Ane Gujić, a na raspravi su sudjelovali zaposlenici projekta 'Zajedno za nas'; zaposlenici na projektu 'Zaželi', faza III.

 

ZastitaStarijihNemocnih 20230531 01

 

Svoje izlaganje iznio je Ilija Patruna, policijski službenik Ureda načelnika Policijske uprave Splitsko dalmatinske županije, za poslove prevencije koji je održao predavanje.

 

ZastitaStarijihNemocnih 20230531 03

 

Također svoje izlaganje iznijela je Tamare Čatlak Cindro, mag.iur, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu

U cilju socijalnog uključivanja te poboljšanja kvalitete života svojih stanovnika Općina Lećevica provodi niz EU projekta iz socijalne sfere. Kroz projekte se organiziraju razne edukativne i kreativne radionice koje osim stjecanja novih znanja i vještina pružaju ono najvažnije, a to je socijalni kontakt. Nadalje, kroz EU projekte 'Zajedno za nas' i Zaželi, faza III omogućeno je i pružanje usluge pomoći u kući kojom se uvelike pridonosi razvoju procesa deinstitucionalizacije.

Stanovnici Općine koji su sudjelovali na okruglom stolu govorili su i o pozitivnim iskustvima sudjelovanja u aktivnostima koje su im dostupne kroz EU projekte s posebnim naglaskom na usluge pomoći u kući i radionice koje su uvelike poboljšale kvalitetu njihovih života te smanjile želju za odlaskom u dom za starije i nemoćne osobe.

Načelnik Ante Baran čestitao je svim akterima projekta kazavši kako kroz njegovu provedbu omogućen kvalitetniji život, te veća uključenost u društvo, te zahvalio izlagačima na predavanju.

 

ZastitaStarijihNemocnih 20230531 04

 

Svoje izlaganje sa psihološkog aspekta iznijela je Marta Grbić, mag.psych., voditeljica Skloništa za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji.

 

 

EU ESF logo