U utorak 13. rujna u prostorijama Općine Lećevice održana je prva edukativna radionica u sklopu projekta „Zajedno za nas“ na temu „ Institucionalne i izvaninstitucionalne usluge domova za starije osobe“. Cilj edukacije je informirati starije stanovništvo i njihove obitelji o razlikama institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga koje pružaju domovi za starije osobe te ih upoznati sa svim aspektima izvaninstitucionalnih usluga.

 20221006 PrvaEdukacijskaRadionica ZajednoZaNas 01

O važnosti usluga koje pružaju domovi za starije osobe s naglaskom na one usluge koje se odnose na pomoć u kući, sudionici edukacije imali su priliku i spoznati od Eme Koić, voditeljica odjela pomoći u kući u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu-Lovret Dom Lovret u Splitu državna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Splitsko-dalmatinska županija. Dom skrbi za 107 korisnika na smještaju u ustanovi. U izvaninstitucionalnoj skrbi Doma je oko 140 korisnika kojima se pruža pomoć i njega u kući, te dostava ručaka na adrese stanovanja.
Izvaninstitucionalni program u domu Lovret (pomoć i njega u kući) nastao je 1995. godine kao odgovor na dugačku listu čekanja korisnika za smještaj u Dom, dok je svrha programa pružiti adekvatnu skrb i pomoć za starije i nemoćne osobe u njihovim obiteljima te im na taj način poboljšati kvalitetu života uz istovremeno podržavanje i podupiranje inicijativa za deinstitucionalizacojom socijalne skrbi. Ema Koić je naglasila pritom sve veću potrebu za takvom vrstom pomoći, posebice u ruralnim područjima gdje su takve usluge još uvijek dijelom ili u potpunosti nedostupne te potrebu za što većom uključenosti lokalne zajednice u aktivnosti pomoći u kući.

20221006 PrvaEdukacijskaRadionica ZajednoZaNas 02

Projekt „Zajedno za nas“ sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, na temelju poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Projekt ima za cilj pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome; unaprjeđenje kvalitete te razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa pripadnicima ciljanih skupina.

 

 EU ESF logo