20220331 Sastanak RS UA 1

Dana 24. i 25. ožujka 2022. godine u prostorijama SPINIT inkubatora Sveučilišta u Splitu održano je pet sastanaka Radnih skupina u okviru izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine, a na kojima je sudjelovalo 195 sudionika. 20220331 Sastanak RS UA 2

Izrada Strategije se trenutno nalazi u fazi izrade Analize stanja. Nakon prikupljenih inicijalnih podataka pristupilo se organiziranju sastanaka Radnih skupina u cilju prikupljanja dodatnih informacija „s terena“ u svrhu dobivanja relevantnih podataka za izradu Analize stanja i SWOT analize kao podloge za definiranje strateškog okvira razvoja Urbane aglomeracije Split.

20220331 Sastanak RS UA 3Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split predstavlja preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju 2021.-2027. te se očekuje kako će se konstruktivna suradnja radi savjetovanja, predlaganja i usmjeravanja procesa izrade Strategije nastaviti i kroz nadolazeće radne sastanke.

U tu svrhu na sastancima su uz Grad Split, kao grad središte Urbane aglomeracije Split te koordinatora i nositelja izrade Strategije, i predstavnike 12 jedinica lokalne samouprave koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, sudjelovali i relevantni dionici identificiranih tematskih područja formiranih u pet Radnih skupina Strategije: Socijalna uključenost i zdravstvo; Kultura i društvo; Poduzetništvo, obrtništvo i turizam; Održiva urbana mobilnost i Zeleni razvoj.

 

20220331 Sastanak RS UA 4

20220331 Sastanak RS UA 5

20220331 Sastanak RS UA 6