U ožujku 2022. godine započeli su radovi na obnovi zapuštene Brownfield građevine u Lećevici.RadoviMultiFunkCentraMatas 01

Kroz EU projekt „ Multifunkcionalni centar fra Ante Konstantina Matasa“- Urbana aglomeracija Split, ITU mehanizam, ref. oznake K.K. 06.2.2.12.0002, planira se revitalizacija i obnova Brownfield građevine u Lećevici te zemljišta i okoliša oko građevine u svrhu otvaranja prvog multifunkcionalnog centra društvene i javne namjene. Cilj je pritom stvoriti visokokvalitetne uvjete za održavanje širokog spektra događanja i aktivnosti iz područja društva, kulture i gospodarstva usmjerenih ka unaprjeđenju kvalitetu života lokalne zajednice i Urbane aglomeracije Split u cijelosti.

RadoviMultiFunkCentraMatas 02Proveden je postupak javne nabave te je potpisan Ugovor s izvođačem radova. Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji Multifunkcionalnog centra iznosi 2.873.434,10 kn (bez PDV-a). Predmetni radovi obuhvaćaju građevinske, obrtničke, elektroinstalacijske i strojarske radove sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji.

Ugovor o bespovratnim sredstvima za sufinanciranje projekta „ Multifunkcionalni centar fra Ante Konstantina Matasa“ potpisan je u lipnju 2020. godine, ukupne vrijednosti projekta 4.680.437,73 kn. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.