StozerCZ

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:
- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu
- na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba
- na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba ....

Opširnije:Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode nužne...

StozerCZStožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio dvije odluke kojima se uređuje način organiziranja i ograničenja okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba. Jedna je opća i primjenjuje se na sva okupljanja, a duga je posebna i ograničava neka okupljanja.

Opširnije:UPUTA ŽUPANIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIMJENU ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN ORGANIZIRANJA I...

20200907 PlakatPesticidi 2020Vrijeme održavanja:

- Društveni dom Kladnjice 12.09.2020.g.( subota) u 17.00 h
- Društveni dom Radošić 12.09.2020.g.(subota) u 19.00 h

Lećevica,12.08.2020.g.

Načelnik Ante Baran osjeća se dobro, ima blage simptome kao kod prehlade i blaže gripe, te će od kuće koordinirati radom Općinske uprave i zajedno s kolegama sudjelovati u provođenju odluka iz nadležnosti Stožera civilne zaštite Općine Lećevica. Ovo je samo dokaz da nitko od nas nije imun na ovaj virus, dodaje i građanima poručuje da čuvaju sebe i svoju obitelj, da se striktno pridržavaju svih mjera i uputa Stožera i stručnih zdravstvenih službi.

Načelnik na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 46. Statuta Općine Lećevica („Službeni glasnik“ Općine Lećevica 03/18 i 11/20 ), te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja i odobrenog Programa javni radova za 2020g., raspisuje


J A V N I P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Lećevica u 2020. godini

Opširnije:JAVNI POZIV JAVNI RADOVI 2020.G. -OPĆINA LEĆEVICA