Ispis 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu

- Opći dio, sintetika proračuna

- Opći dio, analitika proračuna

- Posebni dio

- Plan razvojnih programa za razdoblje od 2020. - 2022.g.