Dana 09.ožujka 2017.g. u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u nazočnosti mnistrice Gabrijele Žalac,državne tajnice ministarstva Nikoline Klaić, te gosp. saborskog zastupnika gosp. Ante Sanadera i predstavnika Općine Lećevica , gosp. načelnika Ante Barana i Pročelnice JUO Općine Lećevica Danire Kujundžić na temu indeksacije, odnosno Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ( NN 158/13) donesene na temelju Zakona o regionalnom razvoju ( NN 153 /2009), koji više nije na snazi od donošenja novog Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/2014), prema kojem se u završnim odredbama navedenog Zakona izričito navodi da prestaju važiti sve odredbe predmetnog Zakona sa svim podzakonskim aktima osim Uredbe o indeksu razvijenosti ( NN 63/10 i 158 /13) prema kojem Općina Lećevica neopravdano svrstana u III . skupinu indeksa razvijenosti ( 75% -100% ), te je time dovedena u nezavidan položaj glede pomoći kako iz državnog proračuna, tako za javljanje na javne pozive i natječaje ministarstva i Splitsko-dalmatinske županije, o čemu smo raspravljali na navedenom sastanku u cilju rješavanja istog. Također raspravljalo se o projektima koje je Općina kandidirala na natječaju navedenog Ministarstva. Također održan je istog dana i sastanak sa ministrom Lovrom Kušćevićem u prostorijama Ministarstvu graditeljstva na temu projekata Općine Lećevica.