Proračun za 2017. godinu:

   - Odluka o izvršenju
   - Opći dio
   - Posebni dio
   - Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine

 

Financijski izvještaj Općine Lećevica za razdoblje: 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017.

   - Referentna stranica
   - PRRAS
   - Bilanca
   - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
   - PVRIO
   - Obveze
   - Bilješke uz PRRAS
   - Obvezne bilješke