Dana 21. travnja u prostorijama Općine Lećevica, održan je sastanak na temu stanja postojeće elektroenergetske infrastrukture na prostoru Općine Lećevica kao i o mogućnostima unaprjeđenja iste u narednom planskom razdoblju.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Lećevica te predstavnici HEP ODS Elektrodalmacija Split. Raspravljalo o razvojnim prioritetima ključnih za daljnji infrastrukturni a time i gospodarski razvoj, te o stanju projektno tehničke dokumentacije za pojedine trafostanice na području Općine, a sve u svrhu poboljšanja i unaprjeđenje elektrodistribucijske mreže na području Općine Lećevica. U tom kontekstu raspravljalo se o samoj dinamici i mogućnostima realizacije aktivnosti planirah unutar iste.

 

Evidencija prisutnih